Kontakt
Kontakt

LENKO S.A.

PL 43-365 Wilkowice
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42

http://www.lenko.com.pl
http://www.lenko.eu
e-mail lenko@lenko.com.pl


NIP: 547-017-06-53
REGON: 070478394
BDO: 000022792


Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru S±dowego prowadzony przez S±d Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000138638


Wysoko¶ć kapitału zakładowego: 3.259.370 zł


Zarz±d:
Tadeusz Wojas - Prezes Zarz±du
Bogumiła Mi¶ - Członek Zarz±du
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2023
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie e-lan.pl