Zapraszamy do współpracy z Lenko S.A. - firmy o 120-letniej tradycji w produkcji różnorodnych tkanin i opakowań. Firma przechodziła w swojej bogatej historii wiele etapów rozwoju, z których najważniejszy to wdrożenie nowych technologii przetwórstwa poliolefin...
Głównym celem Lenko S.A. jest d±żenie do zaspokojenia zmieniaj±cych się wymagań i oczekiwań Klientów poprzez ci±głe rozwijanie i doskonalenie konstrukcji wyrobów oraz technologii wytwarzania.

Zarz±d firmy realizuj±c przyjęt± strategię rozwoju dokonuje stałej orientacji na potrzeby Klientów; stosowanie zasad i wymagań normy ISO 9001 : 2008 w Systemie Zarz±dzania Jako¶ci± oraz ci±głe doskonalenie procesów biznesowych.
PL 43-300 Bielsko-Biała
ul. Okrzei 2
tel. +48 33 82 85 200
fax. +48 33 81 22 202
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2018
LENKO S.A. . 43-300 Bielsko-Biala . ul. Okrzei 2
tel. +48 33 82 85 200 . fax. +48 33 81 22 202 . e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie www.e-lan.pl
Na naszej stronie znajduj± się informacje dotycz±ce przetwarzania Państwa danych osobowych - więcej o Przetwarzaniu danych osobowych.