Polityka jakości
Polityka jakości
 

Głównym celem Lenko S.A. jest dążenie do zaspokojenia zmieniających się
wymagań i oczekiwań Klientów poprzez ciągłe rozwijanie i doskonalenie konstrukcji wyrobów oraz technologii wytwarzania.

Zarząd firmy realizując przyjętą strategię rozwoju dokonuje stałej orientacji na potrzeby Klientów; stosowanie zasad i wymagań normy ISO 9001 : 2008 w Systemie Zarządzania Jakością oraz ciągłe doskonalenie procesów biznesowych.

Opracowane programy i plany jakości oraz realizacja zakupów inwestycyjnych    i prac modernizacyjnych umożliwiają  ciągły rozwój technologii wytwarzania dla uzyskania wyrobów o wysokich parametrach technicznych, trwałych i estetycznych, dostarczonych Klientom w uzgodnionych terminach. Przyjęty system szkoleń pracowników pozwala na stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Kadra kierownicza zarządza procesami w firmie poprzez System Jakości analizując wyniki przeglądów i auditów oraz tworzy warunki techniczne i organizacyjne dla działań projakościowych.

Wszyscy pracownicy firmy związani z Systemem Zarządzania Jakością są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości oraz zadań jakościowych w swoim zakresie działania. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
zapewnia osiągnięcie założonych celów.

<< powrót  
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2023
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie e-lan.pl