Polityka jako¶ci
Certyfikat legalno¶ci Microsoft

Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie wymogów Microsoft odno¶nie zarz±dzania licencjami na oprogramowanie. Microsoft Sp. z o.o. potwierdza, że firma:

Lenko S.A.

  • z sukcesem przeszła ocenę oprogramowania, wykonan± przez firmę niezależn±
  • stosuje odpowiednie procedury i rozwi±zania w zakresie zarz±dzania oprogramowaniem
  • posiada licencję na wszystkie programy Microsoft używane w ramach firmy

<< powrót  
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2018
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
tel. +48 33 48 44 443 . fax. +48 33 81 22 202 . e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie www.e-lan.pl