O firmie
Historia firmy

Spółka Akcyjna LENKO powstała z przekształ- cenia Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "LENKO" w Bielsku-Białej. Przedsiębiorstwo to historię sw± wywodziło od dwóch niezależnych podmiotów gospodar- czych:

  • Zakładów Przemysłu Włókienniczego"LENKO" założonych w 1890r.
  • Spółki "C. B. Schneider und Co" założonej w 1848 roku.

W 1934 roku przedsiębiorstwo produkowało: płótna, sienniki, szpagaty, wyroby powroĽnicze, węże parciane, pasy pędne z sier¶ci wielbł±dziej, ceratę, tkaniny nieprzemakalne i posiadało biura sprzedaży funkcjonuj±ce w Katowicach, Lwowie, Poznaniu, Warszawie oraz składy w Krakowie i Łodzi.

W 1945 roku oba przedsiębiorstwa przeszły pod zarz±d państwowy, a w roku 1947 otrzymały status przedsiębiorstw państwowych.

Obecny kształt organizacyjny przedsiębiorstwa ustalony został w 1959 roku.

Przedmiotem produkcji w 25-leciu powojennym była przędza jutowa, konopna, lniana i pakulana, tkaniny i worki jutowe, tkaniny brezentowe i lniano-pakulane,worki lniane i pakulane.

Produkcja opierała się przede wszystkim na surowcu krajowym (len,konopie) oraz na jucie importowanej z Pakistanu, Syjamu i Wietnamu.

W roku 1969 przyjęto program modernizacji przedsiębiorstwa, którego głównym elementem była chemizacja produkcji.

W roku 1970 ruszył zakupiony we Włoszech agregat do wytwarzania tasiemek: z folii polipropylenowej względnie polietylenowej. Następnie zakupiono maszyny raszlowe "Mayer" ł±cznie ze snowark± i krajark± do produkcji worków z folii, skręcarki "Sima" do produkcji szpagatów z folii, snowarkę i przewijarki "Hacoba", maszyny tkackie "Sulzer" oraz krosna do folii "Textima". W następnych latach zainstalowana została kolejna linia do produkcji tasiemki z folii firmy "Covema".

Dzięki kompleksowej restrukturyzacji i modernizacji, w tym znacz±cym regularnym inwestycjom w najnowsze techniki i technologie, Lenko S.A. jest obecnie wiod±cym producentem włóknin typu spunbond, tkanin polipropylenowych surowych i powlekanych, dzianin, folii dachowych i kubełkowych, opakowań workowych (okr±głotkanych i raszlowych), kontenerowych typu big-bag oraz worków dla poczty i banków z surowców naturalnych.

Od 2004 roku Lenko S.A. działa w ramach Grupy MARMA.

<< powrót  
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2018
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
tel. +48 33 48 44 443 . fax. +48 33 81 22 202 . e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie www.e-lan.pl