O firmie
Prawo Atomowe

Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792)

Zakład : Lenko S.A informuje, że prowadzona przez spółkę działalno¶ć zwi±zana z narażeniem na promieniowanie jonizuj±ce, polegaj±ca na stosowaniu na jej terenie urz±dzeń zawieraj±cych Ľródło promieniotwórcze oraz urz±dzeń wytwarzaj±cych promieniowanie jonizuj±ce nie ma negatywnego wpływu na ludzi i ¶rodowisko.

W wyniku prowadzonej działalno¶ci nie występuj± uwolnienia substancji promieniotwórczych do ¶rodowiska.

<< powrót  
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2018
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
tel. +48 33 48 44 443 . fax. +48 33 81 22 202 . e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie www.e-lan.pl